Siklus pada Ovarium

Siklus Pada Ovarium

Fase folikular Hari ke-1 – 8: Pada awal siklus, kadar FSH dan LH relative tinggi dan memacu perkembangan 10 – 20 folikel dengan satu folikel...