Sistem Kelenjar Endokrim Janini

Sistem Kelenjar Endokrin Janini

Sistem endokrin janin telah bekerja sebelum system saraf mencapai maturitas. Kelenjar hipofisis anterior mempunyai 5 jenis sel yang mengeluarkan 6 hormon, yaitu 1) Laktotrop, yang menghasilkan prolaktin. 2) Somatotrop, yang menghasilkan hormone pertumbuhan (GH). 3) Kortikotrop, yang menghasilkan kortikotropin (ACTH). 4) Tirotrop, yang menghasilkan TSH. 5) Gonadotrop, yang menhasilkan LH, FSH. Pada kehamilan 7 minggu sudah dapat diketahui...